"Ramon Canet"

Autors: 
Carlos Fuentes: "Anit vaig somiar que entrava a un quadre de Ramon Canet"
Guillem Frontera: "Ramon Canet, una mirada a la seva maduresa"
Lourdes Mazaira / Cristina Ros: Biografia comentada
Pierre Restany: "L'expressió: perfil d'un projecte d'estil" (1988)
Josep Melià: "Ramon Canet, el centre i la clau" (1992)
Guillem Frontera: "Ramon Canet, la trajectòria del pèndol" (2000)
Francesc Verdú: "Apunts sobre l'obra de Ramon Canet" (2005)
Edició: Govern de les Illes Balears, CAM
2005
Català (traduccions al castellà i anglès)

"Ramon Canet"

Edició: Pilar Parra Galería de Arte, Madrid
2003
Sense textos

"Ramon Canet. Vint anys d'abstracció"

Autors: 
Josep Melià: "Ramon Canet, el centre i la clau"
Edició: Casal Solleric, Ajuntament de Palma
1992
Català (traduccions al castellà i anglès)